Skip to Content

Show / Hide Menu

Ymaelodi Yma

Gallwch gofrestru fel Aelod Gweini, Cyfaill Gweini neu drwy roi Rhodd trwy lwytho i lawr y ffurflen isod a’i llenwi.

Bydd Aelodaeth lawn yn rhoi’r hawl i chi ddefnyddio holl wasanaethau Gweini. Bydd yn eich galluogi i gynrychioli Eglwys, Sefydliad neu eich hunan ar Gyngor eich Gweini Lleol a bod yr hawl gennych chi (yn amodol ar etholiad) sefyll am le ar Gyngor neu Fwrdd Cenedlaethol Gweini.

Byddwch yn derbyn: -

 • Cynrychiolaeth uniongyrchol a llais i bob lefel o lywodraeth.
 • Gwybodaeth reolaidd trwy e-bost a Newyddion Gweini am newidiadau deddfwriaethol a chyfleoedd cyllido yn y sector gwirfoddol a llawer mwy.
 • Manylion am ddwy gynhadledd Gweini bob blwyddyn yng Ngogledd a De Cymru sy’n cynnig cyngor arbenigol a gweithdai allweddol ar eich cyfer chi.
 • Modd i chi gael mynediad i faterion perthnasol ar ein tudalennau gwe Gweini Lleol wedi’u dylunio’n arbennig.
 • Arweiniad arbenigol codi arian trwy apwyntiad.
 • Annog straeon newyddion da sydd angen cael eu hail-greu mewn mannau eraill!
 • Cysylltiadau da â phobl eraill sy’n gweithio yn y sector.
 • Mynediad i adnoddau pwysig wedi’u dylunio’n arbennig ar gyfer anghenion y Sector Gwirfoddol Cristnogol yng Nghymru.
 • Dolen i’ch gwefan i gael ei ychwanegu at ein hadran dolenni heb unrhyw gost.

Amgaewch siec am £25 yn daladwy i Gweini fel ffi gofrestru un tro.
Mae hyn yn rhoi'r hawl i fi dderbyn copi am ddim o'r llyfr
'Taking Our Place'.

Trwy fynd yn Gyfaill Gweini bydd yr hawl gennych ddewis rhai o wasanaethau Gweini.

 • Derbyn gwybodaeth trwy e-bost
 • Gweddïo
 • Mynychu cynadleddau neu ddigwyddiadau

Gwerthfawrogir Rhoddion i’n gwaith yn fawr iawn a gellir eu gwneud trwy argraffu’r ffurflen isod a’i hanfon i’n cyfeiriad ar waelod y ffurflen.

Os oes angen rhagor o gymorth neu wybodaeth bellach arnoch chi, gallwch gysylltu â ni ar y rhif swyddfa ganlynol: 029 2023 2852

Neu, gallwch e-bostio ar info@gweini.org.uk

Ffurflen Aelodaeth, Cyfeillion a Rhoddion

Sylwch fod yr un ffurflen yn cwmpasu’r tri opsiwn, yn syml argraffwch hi, llenwch y rhan berthnasol, llofnodwch hi a’i dychwelyd i’r cyfeiriad ar y ffurflen. Byddwn yn ateb ymhen 21 diwrnod.

Tick Box CLICIWCH YMA i gofrestru gan ddefnyddio ffurflen ar-lein.

Tick Box CLICWCH YMA i lwytho i lawr trwy ddefnyddio Adobe Acrobat Reader

Tick Box CLICWCH UNRHYWLE AR Y FFURFLEN ISOD I'W Weld/Printio

CLICWCH YMA

<< Back to 'Sign Up'

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs