Skip to Content

Show / Hide Menu

Tynnwch fi o'r Rhestr bostio

Rydym yn parchu eich hawl i breifatrwydd, felly os ydych am gael gwared â'ch manylion o'n cronfa ddata, rhaid i chi wneud popeth i anfon e-bost at info@gweini.org.uk neu ffoniwch (029) 2022 9822.

Fel arall, gallwch ddewis peidio â derbyn negeseuon e-bost neu bostio ar wahân.

Caiff eich data ei storio yn unol â'n Polisi Preifatrwydd.

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs