Skip to Content

Show / Hide Menu

Cofrestrwch ar-lein

Llenwch y ffurflen isod i gofrestru

*
*
*
*
*
*
Llenwch y canlynol os ydych chi eisiau bod yn Aelod:
(Seic gofrestau £25 un tro i gael ei hanfon yn y post os ydych chi'n un o'r rhai sydd am gofrestau ac nad ydych chi'n esempt rhag y ffi hon fel a nodir yn adran aelodaeth y wefan)
Dewiswch un neu fwy o'r dewisiadau aelodaethol os gwelwch yn dda. (Nodwch : os mynnwch mae'n bosib gwneud cais am y tri dewis er mwyn arbed amser).
 

Dylech dderbyn cadarnhad o'ch cais ar e-bost ymhen pythefnos. Os na dderbyniwch chi hyn, cysylltwch a ni ar info@gweini.org.uk

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs