Skip to Content

Show / Hide Menu

Croeso i Gweini

Rob JonesSefydlwyd Gweini - Yn Gweini’r Sector Gwirfoddol Cristnogol ym mis Hydref 1999 gan Care for Wales, Eglwys Cornerstone Abertawe, Cynghrair Efengylaidd Cymru a Tearfund.

Cenhadaeth

Cenhadaeth Gweini yw gwasanaethu y Sector Gwirfoddol Cristnogol yng Nghymru drwy:

  • cynrychioli i bob lefel o lywodraeth, gan gynnwys y Cynulliad a Llywodraeth Cymru, cyrff eraill y Sector Cyhoeddus Cenedlaethol yng Nghymru; Awdurdodau Lleol; Sefydliadau San Steffan perthnasol a chyrff sy'n cynrychioli rhannau eraill o'r Sector Gwirfoddol.
  • rhwydweithio lleol ac yn genedlaethol, i ddatblygu partneriaethau cefnogi ei gilydd ac yn effeithiol o fewn y sector Gwirfoddol Cristnogol yng Nghymru a thu hwnt, yn ogystal â gyda rhannau eraill o'r Sector Gwirfoddol.
  • hysbysu am gyllido ac arfer gorau.

Gweini nod yw hwyluso cydweithio rhwng yr holl wahanol rannau o'r sector, gan gynnwys:

  • Sefydliadau Cristnogol, gan gynnwys sefydliadau parachurch ac yn enwedig gweinidogaethau tosturi
  • eglwysi lleol
  • enwadau a grwpiau cyswllt eglwysi
  • rhwydweithiau o Gristnogion, yn cynnwys unigolion, eglwysi a mudiadau Cristnogol, sy'n gwasanaethu'r gymuned trwy adeiladu capasiti neu dylanwadu ar bolisi

Gweini yn gweithio'n arbennig drwy'r Bwrdd Gweini, sy'n dwyn ynghyd nifer o arbenigwyr a chynrychiolwyr o weinidogaethau dosturi mwyaf blaenllaw yng Nghymru. Mae'n cael ei redeg o dan ymbarél Cynghrair Efengylaidd Cymru.
Gofynnwn i chi ystyried ymuno â ni yn y gwaith o gyflawni ein Cenhadaeth. Gweler ein hadran Ffrindiau Aelodaeth a am gais hawdd i'w gwblhau.

Rob Jones

Llywydd Gweini

Cyd Sefydliadau Sylfaenol

Evangelical Alliance Care Cornerstone Church Tearfund
Cynghrair Efengylaidd Cymru CARE Cornerstone Church Tearfund

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2020 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs