Skip to Content

Show / Hide Menu

Ffydd yng Nghymru

Yn Cyfrif i’n Cymunedau Adroddiad Dogfennau

Clicwch Yma  i lwytho y cyfrif

Ffydd yng Nghymru Galeri

Clicwch Yma i lwytho Galeri

Adroddiad yr Awdit

Clicwch Yma i lwytho Cyflwyniad Awdit i lawr

Dadansoddiad Archwilio

Mae pob adroddiad yn ddwyieithog oni nodir yn wahanol

MYNEGAI yn nhrefn y dyddiad    
Enw'r Dadansoddiad Disgrifiad Dyddiad
Androddiad oedran [Word] Presenoldeb yr eglwys yn ôl oedran (Saesneg yn unig) Ebr 08
Rhestr Enwadau Cristnogol [Word] Fel y'i defnyddir yn y siartiau Ebr 08
Cyfeidlyfr Gweithgareddau
[excel file]
rhestr o weithgareddau yn ôl sir
(Saesneg yn unig)
Meh 08
Cyfeiriadur Eglwysi [Excel] Rhestr o cynulleidfaoedd yr Eglwys / plwyfi yng Nghymru Awst 08

Adroddiadau Archwilio Lleol
Gweler y tudalennau Gweini Lleol

22 o Adroddiadau Archwiliad Awdurdod Lleol Unigol
Awst 08

 

Archwilio Datganiadau i'r Wasg Dim ond:

MYNEGAI yn nhrefn y dyddiad    
Enw'r Datganiad i'r Wasg Disgrifiad Dyddiad

Archwilio ffydd cyntaf Cymru yn derbyn traean o'r ymatebion mewn pryd cyflym

Adroddiad cynnydd Archwilio Archif

Medi
2007
Adroddiad Archwilio a gwblhawyd Maw
2008
Datganiad i'r Wasg UK Adroddiad Archwilio a gwblhawyd Maw
2008

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs