Skip to Content

Show / Hide Menu

Adroddiad yr Awdit

Mesur Cyfraniad Cymunedau Ffydd i Gymdeithas Sifil yng Nghymru.

Astudiaeth dan arweinyddiaeth Gweini: Cyngor y Sector Gwirfoddol Cristnogol yng Nghymru mewn partneriaeth â Chyngor Gweithgarwch Gwirfoddol Cymru. Noddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, y Swyddfa Gartref a Sefydliad Lloyds TSB.

Powerpoint Logo Cyflwyniad PowerPoint - Angen Microsoft PowerPoint

Clicwch Yma i lwytho Cyflwyniad PowerPoint yr Awdit i lawr

 

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs