Skip to Content

Show / Hide Menu

Dewch i gwrdd �'r Bwrdd ac Aelodau'r Cyngor Arbenigol

Rob Jones Elfed Godding John Richards

Rob Jones

Llywydd Gweini

Elfed Godding

Cadeirydd

John Richards

Cyfarwyddwr Cyllid

John Martin Evans Ralph Upton Mavis Harris

John Evans

Cyfarwyddwr Strategol dros Arolygiaeth / Cyfarwyddwr Ymchwil

Ralph Upton

Llywydd Gweini Lleol

Mavis Harris

Cydlynydd gweddi

Mandy Harvey Dan Boucher Sharon Lee

Mandy Harvey

Is-Lywydd yn cynrychioli Cinnamon Network a HOPE

Dan Boucher

Is-Lywydd Cenedlaethol Yn Cynrychioli CARE

Sharon Lee

Is-Lywydd Cenedlaethol yn Cynrychioli Housing Justice

Nathan Davies Tony Graham Huw Ellis

Nathan Davies

Is-Lywydd Cenedlaethol yn Christians Against Poverty (CAP)

Tony Graham

Is-Lywydd Cenedlaethol yn Trussell Trust Foodbanks

Huw Ellis

Is-Lywydd Cenedlaethol yn "The Light House Group" (TLG)

Gareth Jones

John Franks

Miriam Evans

Gareth Jones

Is-Lywydd Cenedlaethol yn Street Pastors

John Franks

Is-Lywydd Cenedlaethol yn Community Money Advice (CMA)

Miriam Evans

Is-Lywydd Cenedlaethol yn Tearfund

Stephen Harmes

Aros am llun

Femi Ashiru

Stephen Harmes

Aelod Cyfetholedig o'r Bwrdd a Gweini Lleol Sir y Fflint

Essie Mac Eyeson

Is-Lywydd Cenedlaethol yn CARE

Femi Ashiru

Is-Lywydd Cenedlaethol yn Message Wales

 

Arbenigwyr

Mary Nicholas

Cynghorydd y Gymraeg Gyda Chyfrifoldeb Arbennig Dros GIG (Gobaith i Gymru)

Phillip Vickery

Y Gymuned a'r Digartref

Majorie Thomas

Gender Issues

Mark Seymour

Refugees and Asylum Seekers

 

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2020 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs