Skip to Content

Show / Hide Menu

Bwrdd Cenedlaethol a Chyngor

Bwrdd Cenedlaethol Gweini

Mae’r Bwrdd yn gweithredu’r Cynllun Datblygu sydd wedi derbyn cymeradwyaeth y Cyngor Cenedlaethol. Mae’n ymgymryd â rheolaeth feunyddiol Gweini. Mae'r Cyfarwyddwyr yn sicrhau bod yr ymdrechion ynghylch Cynrychioli, Rhwydweithio a Gwybodaeth yn cael eu cynnal. Mae gofynion ariannol, codi arian a chydymffurfio Gweini yn gyfrifoldeb i’r Bwrdd.

Cyngor Cenedlaethol Gweini

Rôl y Cyngor Cenedlaethol yw delio â materion Cenedlaethol y mae Cynulliad Cymru, San Steffan, Ewrop neu’r Cenhedloedd Unedig yn delio â nhw fel arfer. Dymunwn gael ein gweld ar y rheng flaen yn y Sector Gwirfoddol yn ogystal â chael ein hystyried yn gyfrannwr gwerthfawr i gymdeithas. Ceir cylch gorchwyl rhagweithiol yn ogystal â’r cyfrifoldebau mwy adweithiol.

Ceir cydbwysedd o Gynghorwyr er mwyn sicrhau, cyn belled â phosibl, fod amlygrwydd cyfartal yn cael ei roi i’r tri Nod Cenhadaeth allweddol o Gynrychioli, Rhwydweithio a Gwybodaeth.

Mae’r Cyngor yn darparu’r cylch gorchwyl manwl y bydd Bwrdd Gweini yn ymgymryd ag ef ar ffurf cynllun datblygu cynhwysfawr sy’n cael ei adolygu bob blwyddyn. Mae’r ymrwymiad i’r Cyngor Cenedlaethol â chymaint o ffocws â phosibl, gan ofyn am y nifer lleiaf o gyfarfodydd sydd eisiau i ddarparu’r gorolwg a’r arweiniad angenrheidiol i’r Bwrdd.

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs