Skip to Content

Show / Hide Menu

Amdanom Ni

Yn yr adran hon gallwch ddod o hyd i wybodaeth am Gweini, ein gweledigaeth, ein gwerthoedd a'r sefydliadau ac aelodau sy'n rhan o'n bwrdd a'r cyngor.

Cyngor Ymgynghorol

Mae enwau'r bobl sydd wedi cytuno i gael ei gydnabod fel rhan o Gyngor Gweini Gorchwyl.

Gwerthoedd a Gweledigaeth

Gwybodaeth am genhadaeth Gweini i wasanaethu'r sector Gwirfoddol Cristnogol, ein cymhelliant, nod, egwyddorion, pobl, amrywiaeth, mecanweithiau a chredoau.

Dewch i gwrdd â'r Bwrdd ac Aelodau'r Cyngor Arbenigol

Mae gwybodaeth am aelodau bwrdd a'r cyngor cenedlaethol Gweini gan gynnwys Rob Jones (Llywydd), Elfed Godding (Cadeirydd), Jim Stewart (Cyfarwyddwr) ...

Cyd Sefydliadau

Gweini yn glymblaid o "sefydliadau at ei gilydd" yn gweithio gyda'i gilydd gyda chenhadaeth ac amcanion cyffredin yng Nghymru. Dod o hyd i wybodaeth a chysylltiadau â Cynghrair Efengylaidd Cymru, Gofal, Eglwys Cornerstone (Abertawe) a Tearfund ymysg eraill.

Bwrdd Cenedlaethol a Chyngor

Y Bwrdd Gwladol yn cyflwyno cynllun Datblygu a gymeradwywyd gan y Cyngor Cenedlaethol ac yn ymgymryd â'r gwaith o redeg Gweini ddydd i ddydd.

Rôl y Cyngor Cenedlaethol yw ymdrin â materion cenedlaethol sydd fel arfer yn cael eu trin naill ai gan y Cynulliad, San Steffan, Ewrop neu'r Cenhedloedd Unedig.

Ymaelodi Yma

Efallai y byddwch yn cofrestru fel Aelod Gweini, yn Gyfaill Gweini neu roi Rhodd trwy lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen arwydd i fyny, neu gallwch gofrestru ar-lein yma.

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs