Skip to Content

Show / Hide Menu

Cyngor Ymgynghorol

Mae'r bobl ganlynol wedi cytuno i gael ei gydnabod fel rhan o Gyngor Gweini Gorchwyl:

 • Yr Arglwydd Anderson o Abertawe
 • John Bushell 
 • Stephen Crabb AS
 • Cynghorydd Mike Day
 • Y Gwir Anrhydeddus Iarll Powys
 • Janet Ryder
 • Arnallt Morgan (Eglwys Apostolaidd, Abertawe)
 • Chris Cartwright
 • Gerald Williams (Cyn-Ohebydd Tenis)
 • Karen Lowe (Eglwys Antioch, Llanelli - Eglwysi Pioneer)
 • Lyndon Bowring (Care)
 • Mal Pope (Canwr)
 • Mike Sutton-Smith (Eglwys y Cyfamod Newydd Abertawe, Ministry Without Borders)
 • Nick Bradshaw (Undeb y Bedyddwyr ym Mhrydain Fawr)
 • Sam Wong (Yr Eglwys Tsieneiaidd)
 • Hywel Meredydd Davies (Tearfund)
 • Sion Meredith

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs